REGLAMENT DE LA CURSA

Marina Trail Proide 2019
Organització de la prova: Proide
Dades Generals
Nom: Marina Trail Proide 2019
Lloc: Premià de Mar (Barcelona)
Data: 27 de gener de 2019
Medi: Serralada de Marina
Distàncies: 21 km i 12 km
Sortida: Escola La Salle
Arribada: Escola La Salle.
Límit de participants: límit de 450 corredors.

Requisits dels participants
Per participar a la prova Marina Trail 2019, s’han de complir els següents requisits:
Ser major d’edat el dia de la competició.
Conèixer i acceptar les condicions del reglament.
Acceptar la responsabilitat i la declaració d’aptitud física que apareix en el formulari d’inscripció a la web de l’esdeveniment, en la que el participant declara que participa de forma voluntària, sota la seva responsabilitat i complint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en aquesta prova.
El reglament que haurà de complir tothom que participi a la cursa és l’establert per la FEEC en aquests tipus de proves (REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA).

L’Organització també estableix les següents normes per als participants de la prova:
És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per fer aquesta cursa.
Els temps de tall: a la de 12 Km hi ha 4h per completar la cursa. El temps de tall a la torre del Baldiri, km 6, serà de 2h 30m; A la de 21 km, tindreu 4h 30′ per completar la cursa, a la font de Sant Mateu km 11,400, serà de 2h 30′. Els corredors que arribin fora dels temps de tall, si volen continuar corrent, ho faran sota la seva responsabilitat.
Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més proper del lloc on es produeixi la retirada i entregar el xip/ polsera i el dorsal.
L’Organització es reserva el dret a exigir a qualsevol corredor abandonar la prova, si així ho considerés.
Comportament incívic cap a d’altres participants, falta de respecte davant de qualsevol situació produïda, falta de condició física per continuar la prova són algunes de les causes justificades per a l’expulsió d’un participant de la prova.
L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu i controlat en els canvis de sentit per personal de l’Organització. S’haurà de tenir especial atenció en els trams urbans i de pista forestal al estar oberts al trànsit, perquè encara que tinguem controls per part de l’Organització, també serà necessari tenir especial atenció per part del corredor/ra.
Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser desqualificat per l’Organització.
S’haurà de portar el dorsal en un lloc ben visible, amb el risc per qui no ho faci, de quedar fora de la classificació.
La recollida del dorsal es realitza prèvia presentació del comprovant de pagament i el corresponent DNI.
El termini d’inscripcions es tancarà un cop arribat al número de corredors previst, o a les 8:00 hores del dia de la cursa.
El xip de la cursa de 21 i d’12 km, està integrat en una polsera.
En cas que les dades no estiguin correctament introduides al fer la inscripció, el corredor perdrà el dret a la classificació i per tant, si es donés el cas, el de premis.
Les infraccions seran penalitzades segons el reglament de la FEEC.
Les reclamacions es faran segons el reglament de la FEEC.
L’Organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors.
La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.

Les categories i premis per aquesta edició de la Marinatrail 2019 són:
Els tres primers de la classificació de la general, masculí i femení (21 km i 12 km).
Premi tram POWERADE absolut
Primer classificat veterà (més de 45 anys) masculí i femení (21 km i 12 km).
Primer premianenc i premianenca (21 km i 12 km).
Premi especial pel darrer classificat.
Nota: els premis no són acumulatius, és a dir, els guanyadors de la general no comptaran per la resta de categories.