REGLAMENT DE LA CURSA

REGLAMENT DE LA CURSA

Marina Trail Proide 2020

Organització de la prova: Proide

Dades Generals

Nom: Marina Trail Proide 2020

Lloc: Premià de Mar (Barcelona)

Data: 26 de gener de 2020

Medi: Serralada de Marina

Distàncies: 23 km, 12 km i Vertical 5 km

Sortida: Plaça dels Països Catalans

Arribada: Escola La Salle.

Límit de participants: garantim bossa als 600 inscrits, amb un límit de 700 corredors. Els primers 450 inscrits obtindran samarreta.

Requisits dels participants

Per participar a la prova Marina Trail 2020, s’han de complir els següents requisits:

Ser major de 16 anys el dia de la competició. Els tutors legals dels menors de 18 anys hauran de lliurar una autorització signada quan recullin el dorsal del menor, juntament amb l’original del seu DNI.

Conèixer i acceptar les condicions del reglament.

Acceptar la responsabilitat i la declaració d’aptitud física que apareix en el formulari d’inscripció a la web de l’esdeveniment, en la que el participant declara que participa de forma voluntària, sota la seva responsabilitat i complint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en aquesta prova.

El reglament que haurà de complir tothom que participi a la cursa és l’establert per la FEEC en aquests tipus de proves (REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA).

L’Organització també estableix les següents normes per als participants de la prova:

És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per fer aquesta cursa. .

En aquesta edició presentem 3 curses diferents:

– Cursa de 23 km (+1200 m): L’hora de sortida serà a les 9:30 h. Tindreu 4h 30′ per completar la cursa. Hi haurà un temps de pas a la font de Sant Mateu (km 10) de 2h 15’’

– Cursa de 12 km (+600 m): L’hora de sortida serà a les 9:30 h. Tindreu 4 h per completar la cursa. Hi haurà un temps de tall a la torre del Baldiri (km 6) de 2 h.

– Cursa Vertical de 5’8 km i 460 m de desnivell: Es farà una sortida especial a les 9:00 hores. Hi haurà un temps màxim per a completar la cursa de 1 h i finalitzarà al Turó del Baldiri Els corredors un cop acabada la seva participació, baixaran fins a les instal·lacions de La Salle per compta pròpia. Els dorsals seran diferents segons prova.

Els corredors que arribin fora dels temps de tall, si volen continuar corrent, ho faran sota la seva responsabilitat.

Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més proper del lloc on es produeixi la retirada i entregar el xip/ polsera i el dorsal.

L’Organització es reserva el dret a exigir a qualsevol corredor abandonar la prova, si així ho considerés. Comportament incívic cap a d’altres participants, falta de respecte davant de qualsevol situació produïda, falta de condició física per continuar la prova són algunes de les causes justificades per a l’expulsió d’un participant de la prova.

L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu i controlat en els canvis de sentit per personal de l’Organització. S’haurà de tenir especial atenció en els trams urbans i de pista forestal al estar oberts al transit, perquè encara que tinguem controls per part de l’Organització, també serà necessari tenir especial atenció per part del corredor/ra. Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser desqualificat per l’Organització.

S’haurà de portar el dorsal en un lloc ben visible, amb el risc per qui no ho faci, de quedar fora de la classificació.

La recollida del dorsal es realitza prèvia presentació del comprovant de pagament i el corresponent DNI.

El termini d’inscripcions es tancarà un cop arribat al número de corredors previst, o a les 8:00 hores del dia de la cursa.

El xip de la cursa de 23, de 12 i de 5km, està integrat en una polsera.

En cas que les dades no estiguin correctament introduides al fer la inscripció, el corredor perdrà el dret a la classificació i per tant, si es donés el cas, el de premis.

Les infraccions seran penalitzades segons el reglament de la FEEC.

Les reclamacions es faran segons el reglament de la FEEC. L’Organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors.

La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.

Les categories i premis per aquesta edició de la Marinatrail 2020 són:

La cursa Vertical 5km té 4 premis, els guanyadors tant masculí com femení, i els veterans masculí i femení.

-Els tres primers de la classificació de la general, masculí i femení (23 km i 12 km).

-Primer classificat veterà (més de 45 anys) masculí i femení (23 km i 12 km).

-Primer premianenc i premianenca (23 km i 12 km).

-Premi especial pel darrer classificat.

Nota: els premis no són acumulatius, és a dir, els guanyadors de la general no comptaran per la resta de categories.